Restrukturyzacja długów przedsiębiorców i rolników

Prowadzimy postępowania restrukturyzacyjne sądowe dla naszych Klientów. Postępowania restrukturyzacyjne dotyczą: przedsiębiorców, rolników, szpitali, którzy mają problemy
z uzyskaniem środków finansowych w celu spłaty swoich zobowiązań pieniężnych,

Takie postępowania restrukturyzacyjne dają klientom następujące korzyści: Składamy do Sądów wnioski o restrukturyzacje sądowe, otwarcie restrukturyzacji przez Sąd skutkują zawieszeniem egzekucji. W ramach układu sądowego może dojść do odroczenia terminów płatności zobowiązań klientów, do rozłożenia zobowiązań klientów na raty, umorzenia części zobowiązań klientów. Zawarcie układu z wierzycielami skutkuje umorzeniem postępowań egzekucyjnych. Postępowanie restrukturyzacyjne może dać klientom kilka lat oddechu.

Występujemy do Sądów z pozwami o zmianę warunków umowy z uwagi na epidemię koronawirusa.

Call Now Button67 263 38 00