Służebność przesyłu i prawo energetyczne

Kim jesteśmy

Kancelaria Radosława Kilara, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie służebności przesyłu oraz odzyskiwaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, prowadzi kilkaset spraw tego rodzaju w całej Polsce. Odzyskaliśmy wielomilionowe roszczenia w tych sprawach na rzecz naszych klientów.

Udzielamy pomocy prawnej i prowadzimy procesy sądowe. Prowadzimy obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Nasza misja

Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia prawnego bez względu na charakter zgłoszonej sprawy. Pomagamy także w przypadku skomplikowanych problemów prawnych, których rozwiązanie wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale i profesjonalnego podejścia.

Mecenas Radosław Kilar jest specjalistą w zakresie roszczeń związanych z bezprawnym posadowieniem urządzeń przesyłowych, w tym roszczeń związanych ze służebnością przesyłu, w tej tematyce specjalizuje się z powodzeniem od 8 lat. Prowadzi około 1000 spraw tego typu z dużymi sukcesami w całej Polsce.

Mecenas Radosław Kilar od ponad 8 lat specjalizuje się w tematyce roszczeń związanych z bezprawnym posadowieniem urządzeń przesyłowych. Stanowi to krąg jego zainteresowań zawodowych, a dzięki wielu sprawom zakończonych sukcesem, ma to wpływ na nieustanny rozwój i silne zaangażowanie w podejmowane wyzwania.

Nasze doświadczenie jest wszystkim, czego potrzebujesz.

 • dochodzeniu roszczeń z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 • dochodzeniu roszczeń z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości poprzez posadowienie urządzeń przesyłowych
 • dochodzeniu roszczeń związanych z wykupem sieci przesyłowych oraz przyłączy przesyłowych, które klienci wykonali własnym kosztem i staraniem
 • Klientów zwrotu nienależnie pobranych opłat przyłączeniowych jeżeli są do tego podstawy prawne przeciwko odpowiednim przedsiębiorcom przesyłowym
 • szeroko rozumianym wprowadzaniu oszczędności energetycznych
 • podejmowaniu działań w kierunku uzyskania dla Klientów oszczędności lub odzyskania nienależnie pobranych od Klientów wszelkich innych należności przeciwko odpowiednim przedsiębiorcom przesyłowym oraz sprzedawcom gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej
Uzyskujemy dla Klientów oszczędności i uzyskania obniżeń z tytułu:
 • cen dostaw gazu,
 • cen dostaw energii elektrycznej,
 • cen energii cieplnej CO,
 • wynagrodzenia za usługi dystrybucyjne doprowadzania gazu,
 • wynagrodzenia za usługi dystrybucyjne doprowadzania energii elektrycznej,
 • wynagrodzenia za usługi dystrybucyjne energii cieplnej CO,
  opłat stałych lub z tytułu wszelkich innych należności związanych z dostawą gazu lub związanych z dostawą energii elektrycznej do nieruchomości i obiektów stanowiących własność Klientów przeciwko odpowiednim przedsiębiorcom przesyłowym oraz przeciwko odpowiednim sprzedawcom gazu lub odpowiednim sprzedawcom energii elektrycznej.

Call Now Button67 263 38 00