Prawnicy

Radosław Kilar – radca prawny

Mecenas Radosław Kilar posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie  w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, obsłudze przedsiębiorców, prawie handlowym (obsługa spółek handlowych), procesach cywilnych, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie spółdzielczym, prawie własności przemysłowej, prawie autorskim, prawie energetycznym, prawie telekomunikacyjnym, prawie samorządowym oraz prawie prasowym, w tym w szczególności w sprostowaniach prasowych.

Mecenas Radosław Kilar jest wybitnym specjalistą w zakresie roszczeń związanych z bezprawnym posadowieniem urządzeń przesyłowych, w tym roszczeń związanych ze służebnością przesyłu, w tej tematyce specjalizuje się z powodzeniem od 5 lat. Prowadzi około 1 000 spraw tego typu z dużymi sukcesami w całej Polsce.

Od 2000 roku  zajmuje się windykacją należności, zdobywając duże doświadczenie w tym zakresie.

Od 2003 roku bierze udział w procesach cywilnych występując jako pełnomocnik procesowy stron w Sądach.

Od 2006 roku jest radcą prawnym i prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

W ramach specjalizacji szczególnej zajmuje się problematyką delegowania pracowników i zleceniobiorców za granicę, uzyskiwaniem zaświadczeń w ZUS o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Specjalizacje szczególne Mecenasa Radosława Kilara to także:

 • restrukturyzacje
 • upadłości
 • służebność przesyłu
 • umowy cywilnoprawne
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • wzorce umowne
 • odpowiedzialność odszkodowawcza
 • rękojmia i gwarancja
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • windykacja należności
 • prawo lokalowe
 • pokrzywdzenie wspólników w spółkach kapitałowych
 • odpowiedzialność członków zarządu spółek z o. o. za zobowiązania spółek z o. o.
 • ochrona prawa własności
 • podział majątku
 • rozwód
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • zniesienie współwłasności
 • ochrona dóbr osobistych
 • skarga pauliańska
 • planowanie spadkowe
 • roszczenie o zachowek
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku.
Ma doświadczenie w  obsłudze  zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, aspektach prawnych  gospodarki odpadami komunalnymi, świadczeń  z pomocy społecznej oraz świadczeń  rodzinnych, w kierowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych oraz spraw o wykroczenie, zarówno w zakresie prowadzenia obrony, jak i w zakresie reprezentowania pokrzywdzonych.

We wszystkich wymienionych powyżej aspektach z powodzeniem udziela pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom.

Mecenas Radosław Kilar jest członkiem Komisji do Spraw Szkoleń przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Interesuje się psychologią motywacji, psychologią osiągania celów oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Tomasz Wolszlegier – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rocznik 2013. Do kręgu jego zainteresowań zawodowych zalicza się prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, prawo spółek handlowych, prawo pracy oraz prawo administracyjne.

Współpracuje z Kancelarią od 2014 roku.

Gabriela Reszkowska – radca prawny

Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym – ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych, w prawie administracyjnym, w prawie rodzinnym i w prawie pracy.

Z Kancelarią Mecenasa Kilara współpracuje od 2006 roku.

67 263 38 00