Upadłości

Prowadzimy postępowania upadłościowe klientów będących przedsiębiorcami, w szczególności korzystna może być upadłość z zatwierdzeniem warunków sprzedaży, gdy klient może wskazać osobę, która może nabyć firmę z aktywami bez pasywów. Dodatkowo wszczęcie postępowania upadłościowego może ochronić członków zarządu spółek kapitałowych od odpowiedzialności za zobowiązania spółek kapitałowych prywatnym majątkiem członków zarządu spółek kapitałowych.

Prowadzimy upadłości konsumenckie klientów, który są konsumentami, klientów będących rolnikami oraz klientów, którzy byli przedsiębiorcami, ale już przestali nimi być. Upadłość konsumencka prowadzi finalnie do oddłużenia i umorzenia części zobowiązań klientów. Dodatkowo obecnie według nowych przepisów można uzyskać zawarcie układu konsumenckiego dla klientów z ich wierzycielami, które może prowadzić do odroczenia terminów płatności zobowiązań klientów, do rozłożenia zobowiązań na raty, umorzenia części zobowiązań klientów.

67 263 38 00