Usługi prawne

Usługi prawne w Złotowie i Pile

Kancelaria Mec. Kilara w Złotowie i Pile specjalizuje się w prawie cywilnym, procesach cywilnych, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie handlowym, prawie spółdzielczym.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią aby skonsultować Twoją sprawę.

Tel.: 67 263 38 00
Email: radca.kilar@gmail.com

Specjalizacje szczególne to:
 • restrukturyzacje
 • upadłości
 • roszczenia związane z posadowieniem urządzeń przesyłowych
 • umowy cywilnoprawne
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • wzorce umowne
 • odpowiedzialność odszkodowawcza
 • rękojmia i gwarancja
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • windykacja należności
 • prawo lokalowe
 • pokrzywdzenie wspólników w spółkach kapitałowych
 • rozwód
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • zniesienie współwłasności
 • ochrona dóbr osobistych
 • skarga pauliańska
 • planowanie spadkowe
 • roszczenie o zachowek
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • odpowiedzialność członków zarządu spółek z o. o. za zobowiązania spółek z o. o.
 • ochrona prawa własności
 • podział majątku

Call Now Button67 263 38 00